O nas

Międzynarodowa kancelaria prawna „Polonia” oferuje kompleksowe usługi prawne dla Klientów polskich oraz zagranicznych między innymi z takich krajów jak: USA, Kanada, Włochy, Francja, Wielka Brytania, Niemcy.
Prowadzimy sprawy na terenie całego kraju dbając o to, aby Klient miał pewność, że powierza swoje problemy profesjonalistom, a jego sprawa zostanie potraktowana z należytą uwagą i szacunkiem.
Oferujemy najwyższej jakości usługi prawne. Wyróżnia nas indywidualne podejście do Klientów, budowa długoterminowych relacji opartych na wzajemnym szacunku, zaufaniu, dyskrecji i profesjonalizmie.
Każda sprawa zlecona Kancelarii jest szczegółowo analizowana w zakresie wszelkich aspektów i skutków prawnych w celu wypracowania najbardziej optymalnego rozwiązania dla Klientów, uwzględniającego ich interes prywatny.
Klienci chętnie polecają nasze usługi swoim znajomym i przyjaciołom a to jest dla nas najwyższym wyróżnieniem i satysfakcją z naszej pracy.

Zakres usług

Nasza Kancelaria oferuje kompleksowe usługi prawne dla Klientów polskich oraz zagranicznych.Usługi obejmują wszystkie gałęzie prawa ze szczególnym naciskiem na:
1. Prawo cywilne
» sporządzanie, redagowanie oraz negocjowanie umów cywilnych
» sporządzanie opinii prawnych
» udzielanie porad prawnych
» reprezentacja przed sądami
» prowadzenie spraw o odszkodowania, zapłatę itp.
» sporządzanie zażaleń, apelacji oraz skarg kasacyjnych od postanowień i wyroków sądów

2. Prawo karne
» obrona w procesie karnym, w sprawach o wykroczenia oraz w sprawach karnoskarbowych
» reprezentacja osób podejrzanych w postępowaniu przygotowawczym w prokuraturze
» reprezentacja osób pokrzywdzonych w postępowaniu przygotowawczym w prokuraturze oraz przed sądami
» udzielanie porad prawnych
» sporządzanie zażaleń, apelacji oraz kasacji od postanowień i wyroków sądów

3. Prawo rodzinne
» reprezentacja przed sądami w sprawach o separację, rozwód, podział majątku wspólnego, ograniczenie władzy rodzicielskiej itp.
» udzielanie porad prawnych w sprawach rodzinnych i opiekuńczych
» sporządzanie zażaleń, apelacji oraz skarg kasacyjnych od postanowień i wyroków sądów

4. Prawo spadkowe
» sporządzanie pism procesowych w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, podział spadku itp.
» udzielanie porad prawnych
» reprezentacja przed sądami w sprawach dotyczących spadków
» sporządzanie zażaleń, apelacji oraz skarg kasacyjnych od postanowień i wyroków sądów

5. Prawo ubezpieczeń społecznych
» reprezentacja klientów organami emerytalno-rentowymi
» sporządzanie odwołań od decyzji organów emerytalno-rentowych oraz zażaleń, apelacji i skarg kasacyjnych od postanowień i wyroków sądów