Sprawiedliwości musi się stać zadość, choćby miał zginąć świat. Fiat iustitia, pereat mundus.